Tilbake til kilden

Inntil nå var de vanligste kildene til langkjedet omega-3 fettsyrer kaldtvannsfisk og krill. Likevel produserer hverken fisk eller krill omega-3 på egenhånd. De får begge omega-3 fra mikroalger de spiser.

Mikroalger er den opprinnelige kilden

Alge omega er utvunnet fra en ikke-genetisk modifisert (ikke-GMO) naturlig forekommende stamme av omega-3-produserende mikroalger, Nannochloropsis Oculata.

Denne unike kilden:

• Er kilden til omega-3 for fisk og krill.
• Er svært fornybar med en rask vekst som fornyer sin biomasse annenhver uke.
• Er i stand til å syntetisere naturlig molekyler og forbindelser som er viktige for menneskers helse.
• Samler ikke skadelige mengder miljøforurensninger som blir mer konsentrerte når de beveger seg oppover i næringskjeden (dioksiner, PCB, tungmetaller).

Forbrukerne får alle de helsemessige fordeler av langkjede omega-3 fettsyrer uten fordøyelsessvanskene og ettersmaken av fisk som ofte er forbundet med fiskeolje.

Vegan Omega er en vegetarisk omega-3 hentet fra mikroalger som kan produseres bærekraftig i kommersiell skala. Forbrukerne får alle de helsemessige fordeler av langkjede omega-3 fettsyrer uten fordøyelsessvanskene og ettersmaken av fisk som ofte er forbundet med fiskeolje.

De fleste vegetariske kilder produserer bare ALA omega-3

Dessverre produserer de fleste plantebaserte omega-3 kilder (som linfrø og raps) kun kortkjedede fettsyrer, ALA, som krever ytterligere konvertering i kroppen til EPA og DHA (som gir de helsemessige fordelene).

I detaljene

Vegan omega´s polar-lipidstruktur er lettere å absorbere og fordøye enn de triglyceridstrukturerte omega-3-ene som man finner i fiskeolje. Fosforlipider og glykolipider er naturlige integrerte deler av cellemembranen og tolereres godt av kroppen. Mens triglycerider i utgangspunktet forblir atskilt fra magevæsken å forårsaker ubehagelige «fiskeoppstøt», tas polar-lipid omega-3 opp lett i magen, noe som eliminerer uønsket ettersmak. Og mens triglyseridbaserte omega-3-er ofte krever mer fordøyelsesarbeid (ved bruk av galle fra leveren og tynntarmen), viser forskning at polar-lipid-omegas blander seg lettere med innholdet i magen. Som et resultat er de begge lettere å fordøye og mer biotilgjengelig.